Bơm trục ngang

 • Bơm Trục Ngang DAB K30/100 T

  0 out of 5

  Bơm K30/100 T là dòng bơm ly tâm một tầng cánh, được sử dụng cho công nghiệp trong việc trung chuyển, cấp nước, lọc nước cho các công trình, tòa nhà và hệ thống khác.

 • Bơm Trục Ngang DAB K30/70 M

  0 out of 5

  Bơm K 30/70 M là dòng bơm ly tâm một tầng cánh, được sử dụng cho dân dụng hoặc công nghiệp trong việc cấp nước, lọc nước cho các công trình.

 • Bơm Trục Ngang DAB K30/70 T

  0 out of 5

  Bơm K 30/70 T là dòng bơm ly tâm một tầng cánh, được sử dụng cho dân dụng hoặc công nghiệp trong việc cấp nước, lọc nước cho các công trình.

 • Bơm Trục Ngang DAB K36/100 T

  0 out of 5

  Bơm K36/100 T là dòng bơm ly tâm một tầng cánh, được sử dụng cho công nghiệp trong việc trung chuyển, cấp nước, lọc nước cho các công trình, tòa nhà và hệ thống khác.