Bơm tự mồi

  • Bơm Tự Mồi DAB JET 102 M

    0 out of 5

    Bơm DAB JET 102 M là dòng bơm ly tâm tự mồi, có khả năng hút sâu lên tới 9 m và đẩy cao lên tới 47m, thích hợp để hút giếng và đẩy lên bồn trong dân dụng. Bơm cũng sử dụng được trong hệ thống lọc áp lực, tưới tiêu, Hút màng MBR nước thải. Bơm có pha phiên bản để lựa chọn: Đầu inox, đầu gang và đầu technopolyme