Product Tag - Bơm Chìm nước thải Inox

 • Bơm chìm DAB Feka vs 1000 T-NA

  0 out of 5

  FEKA VS 1000 TNA là dòng bơm Inox phù hợp cho các công trình nước thải sinh hoạt và công nghiệp, công trình Đài phun nước, hệ thống nhạc nước, hệ thống cấp và thoát nước mưa. Vật liệu bơm inox bền bỉ với thời gian.

 • Bơm Chìm DAB Feka VS 1200 T-NA

  0 out of 5

  Bơm FEKA VS 1200 T-NA phù hợp cho các công trình Đài phun nước, Nhạc nước, Hòn non bộ, hệ thống cấp và thoát nước thải, nước mưa. Có thể bơm nước thải chứa bùn loãng và kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 50 mm. Vật liệu bơm inox bền bỉ với thời gian

 • Bơm Chìm DAB Feka VS 550 T-NA

  0 out of 5

  Bơm FEKA VS 550 T-NA phù hợp cho các công trình Đài phun nước, Hòn non bộ, hệ thống cấp và thoát nước thải, nước mưa. Có thể bơm nước thải chứa bùn loãng và kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 50 mm. Vật liệu bơm inox bền bỉ với thời gian

 • Bơm Chìm DAB FEKA VS 750 MNA

  0 out of 5

  Bơm FEKA VS 750 MNA phù hợp cho các công trình Đài phun nước, Hòn non bộ, hệ thống cấp và thoát nước thải, nước mưa. Vật liệu bơm inox bền bỉ với thời gian

 • Bơm Chìm DAB Feka VS 750 T-NA

  0 out of 5

  Bơm FEKA VS 750 T-NA phù hợp cho các công trình Đài phun nước, Hòn non bộ, hệ thống cấp và thoát nước thải, nước mưa. Có thể bơm nước thải chứa bùn loãng và kích thước vật thể rắn đi qua lên đến 50 mm. Vật liệu bơm inox bền bỉ với thời gian