Hóa chất Lò Hơi

  • Hóa Chất Tẩy Rửa Cáu Cặn Nồi Hơi, Hệ thống lạnh

    0 out of 5

    Hóa Chất Tẩy Rửa Cáu Cặn Nồi Hơi HT – CLEANER 700 là sản phẩm tạo thành từ hợp chất gốc hữu cơ đơn chất kết hợp với chất ức chế ăn mòn kim loại có tác dụng phá hủy các loại cáu cặn Canxi Sunfate, Canxi Cacbonat  và Calcium oxalate và Silica mà không gây ăn mòn cho thiết bị. sản phẩm khá toàn khi sử dụng vì không độc hại, không gây bỏng hoặc nguy hiểm khi sử dụng.

    Hóa chất tẩy rửa cáu cặn HT – CLEANER 700 còn sử dụng tẩy rửa cáu cặn cho các hệ thống khác như Cooling Tower / Tháp Giải Nhiệt, Chiller / Condenser